Από τον Richard Gray, BBC FUTURE, 17 Μαρτίου 2020 Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να μολυνθούμε από τον ιό ακουμπώντας επιφάνειες ήδη […]